Marți, Mai 22, 2018
Marime font

■ Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor

 

Beneficiari eligibili Valoarea finantarii acordate Termen de depunere
Intreprinderi mari - max. 50% din valoarea costurilor eligibile Depunere continua, in limita bugetului disponibil


Finantator

Ministerul Finantelor Publice - Unitatea de Implementare a schemelor de ajutor de stat


Bugetul mediu anual

115 milioane euro


Activitati eligibile

 • crearea unei unitati noi
 • extinderea unei unitati existente
 • diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, suplimentare
 • schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente


Conditii minime de eligibilitate

 • valoarea investitiei initiale depaseste echivalentul in lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depaseste echivalentul in lei a 50 de milioane euro
 • proiectul creeaza cel putin 500 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale


Descarca Ghidul Solicitantului

Click aici pentru mai multe detalii

■ Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri - Apel 2013

 

Beneficiari eligibili Valoarea maxima a finantarii Termen de depunere
Persoane fizice Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 de euro depunere continua, pana la epuizarea bugetului

 

Finantator


Guvernul Romaniei prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri

Buget


25 milioane lei

Obiective


Obiectivul general al programului este stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Printre obiectivele specifice ale programului se numara:

 • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor;
 • stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor nou-infiintate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finantare;
 • facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.

 

Tipuri de facilitati acordate

 

 • acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare;
 • acordarea de garantii de catre Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Agentie, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;
 • scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata;
 • scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
 • consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C., in a carui raza de competenta isi are sediul social.


Inscrierea on-line a planurilor de afaceri
de catre SRL-D este activa incepand cu data de 22 aprilie 2013 la urmatorul link:  http://programenationale2013.aippimm.ro/


Descarca Ghidul solicitantului

 

■ Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii

 

Beneficiari eligibili Valoarea maxima a finantarii acordate Termen de depunere
IMM-uri 400.000 lei/an depunere continua, pana la epuizarea bugetului


Finantator

Ministerul Economiei, prin Directia Implementare Programe pentru IMM-uri


Buget

16,115 milioane lei


Obiectiv general

Facilitarea accesului IMM-urilor la garantare si creditare, prin acordarea unei linii de credit cu dobanda integral subventionata si/sau garantata partial de stat


Obiective specifice

 • facilitarea accesului la finantare a IMM-urilor
 • mentinerea activitatii si a locurilor de munca existente in randul IMM si sustinerea competitivitatii economice a acestora
 • reducerea arieratelor datorate statului de catre sectorul IMM
 • reducerea masei monetare in numerar, care, in prezent, circula nestingherita in economia nefiscalizata


Descarca Ghidul Solicitantului

 

■ Programul PARTENERIATE - Apel pentru proiecte colaborative de cercetare aplicativa

 

Beneficiari eligibili Valoarea maxima a finantarii acordate Termen de depunere
parteneriate intre organizatii de cercetare si intreprinderi
- 2,5 milioane lei

- max. 85% din valoarea proiectului
 
24 mai 2013


Finantator

Ministerul Educatiei Nationale, prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)


Buget

350 milioane lei


Obiectiv general

Cresterea competitivitatii cercetarii-dezvoltarii prin dezvoltarea de solutii la probleme de interes socio-economic, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative, realizate in parteneriate intre organizatii de cercetare si intreprinderi


Obiective specifice

 • Stimularea activitatilor de cercetare-dezvoltare realizate in parteneriat (organizatii de cercetare, intreprinderi, ONG-uri si asociatii profesionale) pentru scurtarea drumului de la cunoasterea stiintifica la tehnologie cu impact socio-economic, in conformitate cu cerintele si evolutia pietei
 • Racordarea cercetarii aplicative si a procesului tehnologic din Romania la evolutia si cerintele mediului socio-economic national si global, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate si servicii competitive pe plan international si cu impact socio-economic major
 • Stimularea cresterii cheltuielilor sectorului privat in cercetare-dezvoltare, atat in cadrul propriilor activitati, cat si pentru colaborarea cu universitati si institute de cercetare in vederea realizarii de activitati care sa asigure validarea viabilitatii unor produse, tehnologii si servicii inovative cu potential economic si transferul acestora catre piata
 • Dezvoltarea infrastructurii, a capacitatii institutionale si a competentelor resursei umane dedicate cercetarii aplicative si dezvoltarii de tehnologii inovative in Romania


Domenii prioritare

 • Tehnologia informatiei si comunicatii
 • Energie
 • Mediu
 • Sanatate
 • Agricultura, siguranta si securitate alimentara
 • Biotehnologii
 • Materiale, procese si produse inovative
 • Spatiu si securitate
 • Cercetare socio-economica si umanista


Descarca Pachetul de informatii

Click aici pentru mai multe detalii

■ Granturi pentru ONG-urile de tineret oferite de European Youth Foundation

 

Beneficiari eligibili Valoarea maxima a finantarii Termen de depunere
- ONG-uri de tineret

- Retele de ONG-uri
 
- 10.000 euro pentru activitati pilot si  granturi structurale "one-off"

- 20.000 euro pentru activitati internationale

- 50.000 euro pentru planuri anuale de lucru

- 25.000 euro pentru granturi structurale
1 octombrie 2013


Finantator

Consiliul Europei, prin European Youth Foundation


Operatiuni finantate

 • Activitati internationale, inclusiv intalniri ale tinerilor sau liderilor de tineret din Europa pentru promovarea participarii si invatarii interculturale
 • Planuri anuale de lucru, inclusiv o activitati pentru urmatorul an (ani), activitati internationale, activitati pilot, publicatii si dezvoltare web
 • Granturi structurale, pentru acoperirea costurilor generale administrative implicate in derularea activitatilor acestora la nivel european
 • Granturi structurale "one-off", pentru acoperirea costurilor administrative ale retelelor regionale si pentru a le ajuta sa infiinteze o structura europeana
 • Activitati pilot, care abordeaza o provocare societala specifica legata de contextul local in care se deruleaza


Activitati eligibile

 • activitati educative, sociale, culturale si umanitare cu caracter european
 • activitati care urmaresc consolidarea pacii si cooperarii in Europa
 • activitati menite sa promoveze stransa cooperare si mai buna intelegere intre tinerii din Europa, in special prin dezvoltarea schimbului de informatii
 • activitati menite sa stimuleze ajutorul reciproc in Europa si in tarile dezvoltate in scopuri culturale, educative si sociale
 • studii, cercetare si documentare pe probleme de tineret


Descarca Documentatia aplicantilor

Click aici pentru mai multe detalii

■ Programul de granturi norvegiene "Inovare in industria verde"

 

Beneficiari eligibili Valoarea maxima a finantarii Termen de depunere
- societati comerciale pentru Schema de proiecte individuale

- micro-intreprinderi, IMM-uri si ONG-uri pentru Schema de granturi mici
- maxim 1.5 milioane euro pentru Schema de proiecte individuale, dar nu mai mult de 50% din valoarea proiectului

- maxim 200.000 euro pentru Schema de granturi mici, dar nu mai mult de 50% din valoarea proiectului pentru IMM-uri si 90% pentru ONG-uri
 
15 iulie 2013, ora 15:00 CET


Finantator

Guvernul norvegian, prin Innovation Norway


Buget

21.6 milioane euro


Obiectiv general

Cresterea competitivitatii intreprinderilor ecologice, sprijinirea ecologizarii intreprinderilor noi si existente, inovarea in domeniul protectiei mediului


Obiective specifice


1. Schema de proiecte individuale

 • dezvoltarea si implementarea de tehnologii ecologice inovatoare
 • dezvoltarea de produse si servicii ecologice
 • cresterea eficientei si asigurarea unui management eficace al deseurilor
 • dezvoltarea si implementarea unor procese ecologice de management si productie


2. Schema de granturi mici

 • implementarea de initiative care sustin o dezvoltare eco-inovatoare a societatii civile si mediului de afaceri


Click aici pentru mai multe detalii

Descarca Ghidul Participantului

■ Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca (HG nr.797/2012)

 

Beneficiari eligibili Valoarea maxima a finantarii acordate Termen de depunere
Societati                  comerciale Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov:
- max. 22,5 mil. euro per intreprindere
- max. 40% din costurile salariale pe o perioada de 2 ani cu personalul nou-angajat

Pentru celelalte regiuni:

 - max. 28,125 milioane euro per intreprindere
- max. 50% din costurile salariale pe o perioada de 2 ani cu personalul nou-angajat
 Depunere continua, in limita bugetului disponibil

Apelul din 2013 - deschis incepand cu 7 martie 2013


Finantator

Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice (HG 797 pe 2012)


Buget

100 milioane euro (pentru intreaga perioada de valabilitate a schemei 2013-2018), cu posibilitatea suplimentarii.

Pentru 2013 - conform Legii bugetului de stat pe anul 2013, pentru aceasta schema, cumulat cu schema instituita prin HG nr.1680/2008, sunt disponibile 3,22 miliarde lei.


Obiectiv general

Incurajarea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii care utilizeaza tehnologii noi si creeaza locuri de munca cu valoare adaugata ridicata in sectoarele eligibile


Obiective specifice

 • Stimularea investitiilor initiale inovative sau care includ o componenta ITC de minimum 20% din valoarea planului de investitii
 • Crearea a cel putin 200 de locuri de munca per intreprindere finantata
 • Cresterea viabilitatii si eficientei economice a proiectelor de investitii
 • Dezvoltarea de produse si servicii inovative
 • Cresterea contributiei intreprinderilor inovative la dezvoltarea regionala


Sectoare economice eligibile

 • Industria prelucratoare, cu exceptia fabricarii bauturilor si produselor din tutun
 • Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
 • Activitati de editare de programe software
 • Telecomunicatii
 • Activitati de servicii in tehnologia informatiei
 • Activitati de servicii informatice
 • Activitati de cercetare-dezvoltare


Descarca HG 797 pe 2012

Click aici pentru mai multe detalii

■ Programul pentru Competitivitate si Inovare – Sprijin pentru folosirea noilor tehnologii de informare si comunicare (TIC)

 

Beneficiari                      eligibili             Valoare finantare acordata Perioada de depunere
-administratii centrale

-autoritati
locale si regionale

-universitati

-centre de
cercetare

-IMM-uri
- maximum 50% din costurile eligibile

- maxim 80% din costurile eligibile pentru proiectele care raspund
obiectivului "Best Practice Networks"
15 mai 2012
(orele 17, ora
Bruxelles-ului)

 

Finantator


Comisia Europeana

Buget


127 000 000 euro

Obiective

 

 • Utilizarea TIC in serviciul economiei cu emisie redusa de carbon si pentru o mobilitate inteligenta
 • Sprijinirea initiativei bibliotecilor digitale
 • Utilizarea TIC in serviciul sanatatii, al imbatranirii adecvate si al incluziunii
 • Utilizarea TIC pentru guvernare si servicii publice inovatoare
 • Sprijinirea proceselor inovatoare care au la baza folosirea internetului

 

Tematica

 • TIC pentru orase “inteligente”
 • Continut digital, acces deschis si creativitate
 • TIC pentru sanatate, imbatranire activa si incluziune
 • TIC pentru guvernare inovatoare si servicii publice
 • eServicii si alte actiuni


Descarca aici Ghidul aplicantului. 

 

 Pentru mai multe detalii, click aici

■ Fondul European pentru promovarea eficacitatii energetice (EEEF) - Programul energetic european pentru relansare

 

Beneficiari eligibili Termen de depunere
- Autoritati locale si regionale
- Autoritati nationale
- Companii si IMM-uri
- Asociatii
- permanent

 

Finantator

Comisia europeana, Banca europeana de investitii, Casa Depositi e Prestiti (CDP) si Deutsche Bank.

 

Buget

265 milioane euro.

 

Obiective

 • sa contribuie la atenuarea schimbarilor climatice ;
 • sa atraga capitalurile private si publice in finantarea proiectelor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice;
 • sa atinga durabilitatea economica a fondului.

 

Actiuni finantate

Sunt finantate proiecte pe energie durabila, in special cele care se implementeaza in mediul urban, privind:

 • cladirile publice si private care integreaza solutii de eficacitate energetica si energii regenerabile, inclusiv cele fondate pe utilizarea TIC;
 • sursele de energie regenerabila descentralizate si integrate la nivel local si in retelele electrice;
 • microgenerarea plecand de la sursele de energie regenerabila ;
 • transporturile urbane verzi care contribuie la cresterea eficacitatii energetice si integrarea surselor de energie regenerabila, punand accent pe transporturile publice, vehiculele care functioneaza cu energie electrica si hidrogen si reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera ;
 • infrastructurile locale, inclusiv iluminatul eficient al infrastructurilor publice externe precum cel al strazilor, solutiile de stocaj de electricitate, contoarele inteligente si retelele inteligente care utilizeaza din plin TIC ;
 • tehnologiile in materie de eficacitate energetica si energii regenerabile prezentand un potential inovator si economic si utilizand cele mai bune procedee disponibile.

 

Tipuri de investitii

Directe si prin institutiile financiare.

Descarcati Prezentare EEEF (sursa : www.uncjr.ro)
Pentru mai multe detalii, click  aici.

■ Programul de invatare pe tot parcursul vietii – Apel 2012-2013

Comenius
Beneficiari eligibili Termen depunere
- Scolile, de la cele de nivel prescolar pana la cele de nivel secundar superior

- Scolile care sunt implicate sau au fost implicate intr-un parteneriat scolar Comenius
- 3 decembrie 2012 pentru mobilitatea individuala a elevilor

- 16 ianuarie/30aprilie/17 septembrie 2013 pentru formare la locul de munca

- 31 ianuarie 2013 pentru alocatii de studiu

- 31 ianuarie 2013 pentru proiecte multilaterale, retele si masuri adiacente

- 21 februarie 2013 pentru parteneriate

 

Erasmus
Beneficiari eligibili Termen depunere
- Institutiile de invatamant superior, responsabile de organizarea si oferirea de educatie si formare la nivel local, regional si national

- Centre si organisme de cercetare
- 31 ianuarie 2013 pentru proiecte multilaterale, retele si masuri adiacente

- 1 februarie 2013 pentru cursuri intensive de limbi straine

- 8 martie 2013 pentru programe intensive, mobilitati pentru studii si stagii, misiuni de predare si formare a personalului

 

Leonardo da Vinci
Beneficiari eligibili Termen depunere
- Institutii si organizatii care ofera oportunitati de invatare in domeniile acoperite de programul Leonardo da Vinci

- Intreprinderi, parteneri sociali si alti reprezentanti ai vietii profesionale, inclusiv camerele de comert si alte organizatii comerciale
- 31 ianuarie 2013 pentru proiecte multilaterale, retele si masuri adiacente

- 1 februarie 2013 pentru mobilitati

- 21 februarie 2013 pentru parteneriate

 

Grundtvig
Beneficiari eligibili
Termen depunere
- Institutii si organizatii care ofera adultilor oportunitati de invatare de natura formala, neformala sau informala

- Unitati implicate in formarea initiala sau continua a personalului din sectorul invatamantului pentru adulti

- Asociatii si reprezentanti ai celor implicati in educatia adultilor, inclusiv asociatiile cursantilor si profesorilor
- 16 ianuarie/30 aprilie/17 septembrie 2013 pentru formare la locul de munca

- 31 ianuarie 2013 pentru proiecte multilaterale, retele si masuri adiacente

- 21 februarie 2013 pentru parteneriate si ateliere

-28 martie 2013 pentru alocatii de studiu si proiecte de voluntariat pentru persoane in varsta

 

Obiective

 

 • Incurajarea cooperarii si mobilitatii intre institutiile si sistemele educationale din Uniunea Europeana
 • Oferirea unor experiente de invatare europene si dezvoltarea intelegerii diversitatii culturilor si limbilor europene
 • Promovarea invatarii pe tot parcursul vietii, inclusiv a legaturilor dintre diferite sectoare de educatie si formare

 

Activitati eligibile

 

 • Efectuarea unui stagiu intr-o alta tara participanta pentru instruire, experienta profesionala, alte activitati de invatare, predare sau formare profesionala, sau activitati administrative conexe, insotite, daca este cazul, de cursuri de pregatire sau de reciclare in limba tarii gazda sau intr-o limba de lucru.
 • Sprijin financiar pentru diferite activitati care, desi nu sunt eligibile in cadrul principalelor actiuni ale programelor sectoriale, contribuie in mod evident la atingerea obiectivelor Programului de invatare pe tot parcursul vietii
 • Sprijin financiar pentru functionarea institutiilor si asociatiilor active in domeniul vizat de catre Programul de invatare pe tot parcursul vietii


Pentru mai multe detalii, click aici 

■ Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile (HG 1680/2008)

 

Beneficiari eligibili Valoarea finantarii acordate
Termen de depunere
 - IMM-uri
 - intreprinderi mari
Maxim 40% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, dar nu mai mult de 22,5 milioane euro;

Maxim 50% din costurile eligibile pentru celelalte regiuni, dar nu mai mult de 28,125 milioane euro
Depunere continua, in limita bugetului disponibil

Apelul din 2013 - deschis incepand cu 7 martie 2013

 

Buget


Bugetul total maxim al schemei este echivalentul in lei a 1 miliard euro, cu un buget mediu anual de 200 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

Pentru 2013 - conform Legii bugetului de stat pe anul 2013, pentru aceasta schema, cumulat cu schema instituita prin HG nr. 797/2012, sunt disponibile 3,22 miliarde lei.

Legislatie relevanta


H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile, cu modificarile si completarile ulterioare

Conditii de eligibilitate a investitiei

 

 • realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 5 si 10 milioane euro, inclusiv, echivalent in lei, si creeaza minim 50 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale;
 • realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 10 si 20 milioane euro, inclusiv, echivalent in lei, si creeaza minim 100 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale;
 • realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 20 si 30 milioane euro, inclusiv, echivalent in lei, si creeaza minim 200 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale;
 • realizeaza o investitie initiala cu o valoare care depaseste 30 milioane euro, echivalent in lei, si creeaza minim 300 de noi locuri de munca ca urmare a realizarii investitiei initiale.


Nota:

Investitia initiala - reprezinta o investitie in active fixe, corporale si necorporale, amplasate in acelasi perimetru, referitoare la:

 • crearea unei unitati noi,
 • extinderea unei unitati existente,
 • diversificarea productiei unei unitati pe noi piete de produse,
 • schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente.


Descarca
HG 1680 pe 2008


Pentru mai multe detalii, click aici

■ Programul BAS Romania - Fonduri nerambursabile pentru consultanta

Beneficiari eligibili Termen de depunere Valoarea finantarii acordate
Societati comerciale private* - Pana la 75% din costul net al unui proiect de consultanta, dar nu mai mult de 10.000 Euro

 

*Conditii suplimentare de eligibilitate pentru beneficiari

 • Au capital majoritar romanesc;
 • Au cel putin doi ani de activitate;
 • Nu depasesc 250 de angajati;
 • Pot demonstra necesitatea serviciilor de consultanta pentru care solicita finantare si au capacitatea de a implementa concluziile si recomandarile rezultate in urma realizarii proiectulului respectiv de consultanta.
 • Nu activeaza in urmatoarele domenii:
 • servicii bancare si financiare;
 • bauturi puternic alcoolizate;
 • tutun;
 • jocuri de noroc;
 • arme sau tehnica militara.

 

Finantator


Ministerul Federal de Finante al Austriei

Program administrat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

Descriere


BAS Romania este un program de finantare a consultantei in afaceri care contribuie la dezvoltarea economiei romanesti

Obiective

 • Sustinerea dezvoltarii si cresterii competitivitatii companiilor private din Romania prin co-finantarea costurilor pentru proiecte de consultanta efectuate de specialisti locali;
 • Sprijinirea dezvoltarii industriei locale a serviciilor de consultanta prin incurajarea firmelor romanesti in utilizarea consultantei in afaceri.

 

Proiecte eligibile

 • Restructurare / reorganizare;
 • Studii de fezabilitate;
 • Identificarea de parteneri comerciali si strategici;
 • Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri;
 • Implementarea si perfectionarea sistemelor de management informational (MIS);
 • Consultanta in marketing;
 • Consultanta tehnica;
 • Audituri si bilanturi energetice;
 • Bilanturi de mediu;
 • Proiectarea si modernizarea liniilor de productie;
 • Alte servicii de consultanta.


Pentru mai multe detalii, click aici 

■ Schema de granturi mici pentru localitatile miniere

Beneficiari eligibili Valoarea finantarii acordate Termen de depunere
- Grupuri de cetateni romani din zonele miniere, constituite in baza OG nr.94/2005;

- ONG-uri, asociatii non–profit
Maxim 20.000 lei Pentru 2010 sesiunea de depunere a fost intre 4-8 octombrie 2010

 

Identificarea liniei de finantare


Schema de granturi mici pentru implementarea de microproiecte care sa imbunatateasca conditiile de viata in special pentru grupurile dezavantajate din localitatile miniere

 

Obiectivele schemei

 

 • Oferirea de resurse financiare suplimentare pentru grupurile dezavantajate din cadrul comunitatilor minere, in special copiii, tinerii, femeile si batranii;
 • Reducerea riscului de excludere sociala a copiilor proveniti din familii cu dificultati in vederea asigurarii unui nivel acceptabil de educatie la nivel comunitar;
 • Imbunatatirea serviciilor educationale alternative pentru tinerii din comunitatile miniere, pentru o mai buna adaptare la schimbarile economice si sociale si cresterea sanselor pe piata fortei de munca;
 • Consolidarea si dezvoltarea capacitatii actorilor ce actioneaza la nivel local in domeniul dezvoltarii sociale;
 • Incurajarea si sustinerea dezvoltarii de parteneriate intre comunitatile locale si organizatiile care sprijina dezvoltarea comunitara;
 • Promovarea activitatilor traditionale locale, sustinand mentinerea si dezvoltarea spiritului comunitar;
 • Crearea unor scheme eficiente si durabile de dezvoltare sociala a comunitatilor miniere, care sa poata fi aplicate in alte zone ale Romaniei.

 

Activitati eligibile

 

 • Dezvoltarea si promovarea grupurilor vulnerabile sau dezavantajate prin: intalniri, seminarii, instruire adresata grupurilor vulnerabile, educatie si invatare comunitara, schimb de experienta intre grupuri sau comunitati, reintegrarea in societate a copiilor abandonati sau saraci, centre de educatie si/sau formare, initiere, reconversie si/sau calificare profesionala.
 • Consolidarea legaturilor sociale si reducerea disparitatilor sociale prin: educatie (imbunatatirea serviciilor de educatie pentru copiii din zonele miniere, imbunatatirea perspectivelor de angajare, dezvoltarea capacitatilor de adaptare la schimbarile sociale si economice produse de restructurarea sectorului minier), egalitatea sexelor (promovarea egalitatii intre femei si barbati si intarirea statutului femeii in societate), sanatate (educatie sanitara, imbunatatirea conditiilor sanitare pentru asigurarea unei asistente minime, microproiecte care promoveaza educatia sanitara prin sport), ocrotirea copiilor si facilitati pentru gradinite, traditii si cultura (activitati culturale care vizeaza conservarea, promovarea si dezvoltarea traditiilor), activitati de recreere (centre/locuri de recreere pentru comunitate, care sa incurajeze dezvoltarea de activitati comune).
 • Protectia si conservarea mediului, pentru dezvoltarea comunitatilor.


Pentru a descarca Lista localitatilor eligibile, click aici

Pentru mai multe detalii click aici

Descarca Manualul Schemei de Granturi Mici 

■ Instrumentul de asistenta tehnica pentru eficienta energetica - ELENA (European Local ENergy Assistance)

Beneficiari eligibili Valoare finantarii acordate Termen de depunere
- Autoritati publice locale
- Autoritati regionale
- Organisme publice

Pana la 90% din costurile eligibile
-

 

Buget


15 milioane euro

Finantator


Banca Europeana de Investitii

Scop


Sprijinirea investitiilor inovante locale si regionale in domeniul energiilor regenerabile si eficientei energetice, cu precadere pentru constructii si transporturi.


Arii de finantare orientative

 • Dezvoltarea de sisteme energetice eco-eficiente
 • Integrarea de sisteme de energie regenerabila la nivelul cladirilor: panouri solare, panouri fotovoltaice
 • Dezvoltarea de sisteme de transport public curate si eficiente din punct de vedere energetic


Pentru mai multe detalii, click aici

Descarca Descrierea programului (lb.engleza) 

■ Noi granturi in valoare de 6,4 miliarde euro vor fi disponibile de la UE

Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a anuntat pe data de 19 iulie 2010, o investitie de aproape 6,4 miliarde euro a Comisiei Europene in cercetare si inovare. Aceasta finantare va impinge mai departe frontierele stiintei, va spori competitivitatea Europei si va ajuta la solutionarea unor provocari sociale precum schimbarea climatica, siguranta aprovizionarii cu energie si cu alimente, sanatatea si imbatranirea populatiei.

Circa 16 000 de participanti din organizatii de cercetare, universitati si din industrie, inclusiv aproximativ 3 000 de IMM-uri, vor primi finantare.

Granturile vor fi acordate prin intermediul unor „cereri de propuneri” (invitatii la licitatie) si evaluari desfasurate in urmatoarele 14 luni. La 20 iulie vor fi publicate oficial mai multe cereri de propuneri. Acest pachet reprezinta un stimul economic si se preconizeaza ca va crea peste 165 000 de locuri de munca.

Va exista posibilitatea licitarii pentru fonduri din cadrul celui de-al saptelea program-cadru al UE, intr-o gama larga de domenii strategice. De exemplu, sanatatea primeste peste 600 milioane euro, iar 1,2 miliarde euro vor fi folosite pentru a stimula cercetarea in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), care va contribui la realizarea angajamentului asumat de Comisie in Agenda digitala pentru Europa de a mentine ritmul cresterilor anuale ale finantarii pentru domeniul TIC.

Prioritatea de varf o reprezinta intreprinderile mici si mijlocii, coloana vertebrala a sistemului de inovare euroopean, care reprezinta 99% din totalul companiilor europene. IMM-urile vor primi aproape 800 milioane euro si, pentru prima oara, vor exista bugete dedicate in cateva domenii. De exemplu, in domeniul sanatatii, al bioeconomiei bazate pe cunoastere, al mediului si al nanotehnologiilor, participarea IMM-urilor trebuie sa se ridice la 35% din bugetul total pentru o serie de teme.

Proiectele de cercetare in domeniul mediului vor primi circa 205 milioane euro. Anul acesta, Comisia introduce masuri pentru a accelera procesul de impartasire a rezultatelor cercetarii in domeniul mediului: beneficiarii granturilor UE se vor angaja sa puna la dispozitie gratuit – dupa un moratoriu – materialele rezultate in urma activitatilor lor de cercetare.


Context

Bugetul pe 2011 pentru cererile de propuneri in temeiul cel de-al saptelea program cadru este de 6,4 miliarde euro, cu 12% mai mare decat in 2010 (5,7 miliarde euro) si cu 30% mai mare decat in 2009 (4,9 miliarde euro).
Cel de-al saptelea program-cadru este cel mai mare program pentru cercetare din lume, cu un buget de peste 50,5 miliarde euro – fara a lua in calcul Euroatom – pentru perioada 2007-2013.


Sursa: Comisia Europeana 

■ Programul “Casa Verde - Persoane Fizice”

Beneficiari eligibili Valoare finantarii acordate
Termen de depunere
- Persoane fizice - pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;

- pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;;

- pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.


Incepand cu 1 iunie 2011

 


Denumirea completa a programului


Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire


Finantator


Administratia Fondului pentru Mediu

Scop


Imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante, prin finantarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.

Cheltuieli eligibile

 

 • cheltuieli cu achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
 • cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
 • taxa pe valoarea adaugata (TVA).


Descarca
 Pachetul Aplicantului 

■ Erasmus for Young Entrepreneurs

Beneficiari Valoare program
Termen depunere

 

 

- antreprenori noi, antreprenori, care au initiat o afacere in ultimii trei ani sau tineri care doresc sa initieze o afacere
- antreprenori gazda, antreprenori cu experienta, care detin sau gestioneaza un IMM in Uniunea Europeana

 
-
 
-

 
Obiectiv


Stimularea competitivitatii antreprenoriatului, internationalizarii si a initiativelor de tip startup, prin transferul de know how intre antreprenorii cu experienta si cei tineri.

Finantatorul


Uniunea Europeana

Activitati eligibile

 

 • Stagii de transfer de experienta

 

Cheltuieli eligibile


Costurile de transport si subzistenta pentru noul antreprenor, pe perioada stagiului, vor fi suportate de catre finantator

Descarca Ghidul Programului 

■ Europa pentru cetateni 2007-2013

Beneficiari Valoare programului
Termen depunere

 

 

- Autoritati si organizatii locale
- Organizatii de cercetare a politicii publice europene
- Grupuri de cetateni
- Organizatii nonguvernamentale
- Sindicate
- Institutii de invatamant
- Organizatii active din domeniul voluntariatului, sportului pentru amatori.

215 milioane Euro

 

31 decembrie 2013

 

Obiectiv


Participarea cetatenilor la constituirea unei Europe mai apropiate, democratica si deschisa, dezvoltarea unei identitati europene, bazata pe valori comune, istorie si cultura, cresterea gradului de toleranta si intelegere in randul cetatenilor europeni.

Finantatorul


Uniunea Europeana

Activitati eligibile

 • Masura 1 – „Cetateni activi pentru Europa”: implica cetatenii in mod direct, fie prin activitati legate de infratirea oraselor fie prin alte tipuri de proiecte ale cetatenilor;
 • Masura 2 – „O societate civila activa pentru Europa”: se concentreaza asupra organizatiilor societatii civile din intreaga Europa, care pot primi fie sprijin pe baza programului lor de activitate, fie sprijin pentru proiecte transnationale;
 • Masura 3 – „Impreuna pentru Europa”: sprijina evenimentele de o mare vizibilitate, studii si instrumente de informare care se adreseaza unui public cat mai larg dincolo de granite si care sa faca Europa mai accesibila cetatenilor sai;
 • Masura 4 – „Memoria europeana activa” : aceasta actiune sprijina pastrarea principalelor situri si arhive referitoare la deportari si la comemorarea victimelor nazismului si stalinismului.Descarca Ghidul programului 

■ Cultura 2007-2013: Componenta 3 – Sprijinirea activitatilor de analiza, colectarii si difuzarii informatiilor, precum si optimizarii impactului proiectelor din domeniul cooperarii culturale

Beneficiari Valoare ajutor
Termen depunere

 

 

Operatori culturali, inclusiv intreprinderi culturale

 
-
 
-

 

Obiectiv


Contribuirea la punerea in valoare a spatiului cultural comun bazat pe o mostenire culturala similara, prin dezvoltarea cooperarii culturale intre operatorii culturali din statele participante la Program, cu scopul de a incuraja emergenta cetateniei europene


Finantatorul


Uniunea Europeana

Tarile participante la Program: statele membre ale UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda)


Activitati eligibile

 

 • activitati de analiza si de difuzare care ajuta la colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv finantarea Punctelor de Contact Cultural din statele participante la Program;
 • studii si analize in domeniul cooperarii culturale europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale europene;
 • colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile al caror obiectiv este optimizarea impactului proiectelor.


Descarca Ghidul Programului 

■ Programul LIFE+ - Cereri de proiecte in domeniul mediului

Beneficiari Valoarea finantarii acordate
Termen depunere

  - persoane juridice de drept public

 - societati comerciale

 - ONG-uri

 - maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile

 - prin exceptie, maxim 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru propuneri care vizeaza habitate/specii prioritare in directivele "Pasari" si "Habitate"

25 iunie 2013, ora 16:00 CET

 

Finantatorul


Comisia Europeana, prin Directia Generala Mediu

Buget


278.000.000 euro 

Componentele programului

 

 • Natura si Biodiversitate Descarca  Pachetul Aplicantului (lb. engleza)

Obiectiv principal: Protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv a diversitatii resurselor genetice, in cadrul UE

 • Politica de mediu si guvernanta Descarca Pachetul Aplicantului (lb. engleza)

Obiective principale:

- Schimbari climatice: Stabilizarea concentratiei de gaze cu efect de sera la un nivel care sa impiedice incalzirea globala cu mai mult de 2 °C;

- Apa: Contributia la imbunatatirea calitatii apei prin elaborarea unor masuri eficiente sub aspectul costurilor pentru obtinerea unei stari ecologice bune in vederea intocmirii planurilor de gospodarire a bazinelor hidrografice in temeiul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa);

- Aer: Atingerea nivelurilor de calitate a aerului care nu duc la un impact negativ semnificativ si nu prezinta riscuri pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu;

- Sol: Protejarea si asigurarea utilizarii durabile a solului prin mentinerea functiilor solului, prevenirea amenintarilor la adresa solului, reducerea efectelor acestora si reabilitarea solurilor degradate;

- Mediu urban: Contribuirea la ameliorarea performantei ecologice a zonelor urbane ale Europei;

- Zgomot: Contribuirea la elaborarea si aplicarea politicii privind zgomotul ambiental;

- Substante chimice: Imbunatatirea, pana in 2020, a protectiei mediului si a sanatatii fata de riscurile prezentate de substantele chimice, prin aplicarea legislatiei privind substantele chimice, precum si a Strategiei tematice privind utilizarea durabila a pesticidelor;

- Mediu si sanatate: Crearea bazei de informatii pentru politica privind mediul si sanatatea (Planul de actiune privind mediul si sanatatea);

- Resurse naturale si deseuri: Elaborarea si punerea in aplicare a unor politici menite sa asigure administrarea si utilizarea durabila a resurselor naturale si a deseurilor, imbunatatirea performantelor ecologice ale produselor, modele de productie si de consum durabile, prevenirea, recuperarea si reciclarea deseurilor; contributia la aplicarea eficienta a Strategiei tematice privind prevenirea si reciclarea deseurilor;  

- Paduri: Furnizarea, in special prin intermediul unei retele de coordonare europene, a unei baze concise si cuprinzatoare de informatii relevante pentru politica privind padurile, in legatura cu schimbarile climatice (impact asupra ecosistemelor forestiere, atenuare, efecte de substituire), biodiversitatea (date de referinta si suprafete impadurite protejate), incendii, starea padurii si functiile sale protectoare (apa, sol si infrastructura), precum si contributia la protectia padurilor impotriva incendiilor;

- Inovare: Contributia la elaborarea si demonstrarea abordarilor politice din domeniu, a tehnologiilor, metodelor si instrumentelor inovatoare, cu scopul de a sprijini aplicarea Planului de actiune privind tehnologiile de mediu (PATM);  

- Abordari strategice: Promovarea aplicarii si executarii eficace a legislatiei de mediu a Uniunii si imbunatatirea bazei de cunostinte pentru politica de mediu; imbunatatirea performantelor ecologice ale IMM-urilor.

 • Informare si comunicare Descarca Pachetul Aplicantului (lb. engleza)

Obiectiv principal: Difuzarea informatiei si sensibilizarea cu privire la problemele de mediu, inclusiv la prevenirea incendiilor forestiere si sprijinirea masurilor complementare, precum actiunile si campaniile de informare si comunicare, conferintele si formarea, inclusiv pregatirea in materie de prevenire a incendiilor forestiere.

Pentru mai multe informatii, click aici

■ Cultura 2007-2013: Componenta 1 – Sprijinirea proiectelor culturale

Beneficiari Valoare ajutor
Termen depunere

 

 

Operatori culturali, inclusiv intreprinderi culturale

C. 1.1. : 200.000 – 500.000 euro / an
C. 1.2.1. : 50.000 – 200.000 euro / proiect,
C. 1.2.2: 2.000 – 60.000 euro
C.1.3.: 50.000 – 200.000 euro/ proiect

 

C. 1.1. si 1.2.1: 1 octombrie al fiecarui an

 

C. 1.2.2: 1 februarie al fiecarui an

 

C. 1.3: 1 mai al fiecarui an (pâna in 2013 inclusiv)

 

Obiectiv


Contribuirea la punerea in valoare a spatiului cultural comun bazat pe o mostenire culturala similara, prin dezvoltarea cooperarii culturale intre operatorii culturali din statele participante la Program, cu scopul de a incuraja emergenta cetateniei europene


Finantatorul


Uniunea Europeana

Tarile participante la Program: statele membre ale UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda)


Activitati eligibile

 

 • Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de cooperare: proiecte care cuprind un numar de activitati culturale multianuale care au drept scop realizarea unei cooperari durabile si structurate intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global comun, bazat pe un acord de cooperare.
 • Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei cooperari pe termen lung intre operatori culturali.
 • Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari participante la Program; limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor participante la Program si limbile moarte (latina si greaca veche).
 • Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari terte. Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala intre tari care participa la Program si tari tertecare au incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza domeniul cultural.

 

Contributia beneficiarului


Minim 50%

Descarca
Ghidul Programului 

■ Cultura 2007-2013: Componenta 2 – Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in domeniul culturii

Beneficiari Valoare ajutor
Termen depunere

    Operatori culturali, inclusiv intreprinderi culturale, atâta timp cât acestia exercita activitati culturale fara scop lucrativ.

In cadrul acestei componente sunt eligibile patru categorii de organizatii: ambasadori, retele de advocacy, festivaluri si structuri de sprijinire a politicii Agendei europene pentru cultura.

 

Minim 100.000 – maxim 600.000 euro pe an

 

1 noiembrie al fiecarui an–pentru subventii anuale

 

1 noiembrie 2010 – pentru partneriat e-cadru pe 3 ani cu CE

 

Obiectiv


Contribuirea la punerea in valoare a spatiului cultural comun bazat pe o mostenire culturala similara, prin dezvoltarea cooperarii culturale intre operatorii culturali din statele participante la Program, cu scopul de a incuraja emergenta cetateniei europene


Finantatorul


Uniunea Europeana

Tarile participante la Program: statele membre ale UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda)


Activitati eligibile


Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii culturali din statele participante la Program, cu scopul de a incuraja emergenta cetateniei europene.

Tarile participante la Program: statele membre ale UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda).


Cheltuieli eligibile


Sunt eligibile costurile operationale corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente ale organizatiilor beneficiare

Contributia beneficiarului


Minim 20%

Descarca
Ghidul Programului