Marți, Mai 22, 2018
Marime font

■ Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Descarca  POSDRU(romana)
Descarca  POSDRU (engleza)
Descarca  Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (romana)
Descarca  Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (engleza)
Descarca  Rapoartele de evaluare intermediara a POSDRU 2007-2010 (romana)

Descarca
Ghidul - Conditii Generale 2013 (ver. finala)

 Obiectivele specifice:

 

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initială si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

■ AXE PRIORITARE TEMATICE: AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

  • Educatie mai buna pentru toti (strategice) 

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

  • Scoala pentru toti (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.2 Calitate in invatamantul superior

 • Universitate pentru viitor (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

  • Universitate pentru piata muncii (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala;

  • Profesionisti in educatie si formare (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Cariera in educatie si formare (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.4 Calitate in formare profesionala continua

 • Calificari europene (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Parteneri in formare continua (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii

  • Burse doctorale (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Programe postdoctorale (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Programe doctorale mai bune (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

■ AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

2.1 Tranzitia de la scoala la o viata activa

  • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Invata o meserie (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Invata pentru cariera ta! (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

 • A doua sansa in educatie (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Nu abandona scoala! (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013

Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


2.3 Acces si participare la FPC

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Calificarea - o sansa pentru viitor! (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013

Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Continua sa te califici! (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare anuntata: 2013

Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


■ AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale

 • Fii intreprinzator (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Antreprenoriatul, o alternativa de cariera (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

 • Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor (schema de ajutor de minimis)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Bani pentru formare profesionala (schema de ajutor de stat)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

  • Competente pentru competitivitate (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Adaptabilitate si flexibilitate (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

3.3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila

 • Actionam impreuna (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Parteneriat pentru ocupare (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


■ AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

 • Calitate in serviciile de ocupare (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 1iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Servicii de ocupare eficiente (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

 • Profesionisti in piata muncii (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 1 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Fii activ pe piata muncii! (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


■ AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare


5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

 • Schema de Garantie pentru Tineri (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 19 iunie - 3 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

-

 • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Integrare pe piata muncii (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 1 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Fii activ pe piata muncii (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

 Perioada de depunere: 17 iunie - 1 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


5.2.Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca

  • Bani pentru completarea echipei (schema de ajutor de stat)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Nu se lanseaza

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Mediul rural - oportunitati de ocupare (strategice) 

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 1 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Mediul rural – mai mult decat agricultura (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 1 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


■ AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale

6.1 Dezvoltarea economiei sociale

 • Pentru o viata mai buna (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Economie sociala si solidaritate (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

 • Impreuna pe piata muncii (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013
Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului


6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

  • Sanse egale si respect (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 1 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului
 

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 

 • Sanse egale si respect (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Perioada de depunere: 17 iunie - 1 iulie 2013
Descarca Ghidul Solicitantului

Apeluri anterioare

-6.4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii

 • Parteneriat transnational (strategice)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata inca
Descarca Ghidul Solicitantului (spre consultare)

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

 • Schimb de bune practici (granturi)

 

Status

Linie inchisa

Apel 2013

Lansare neanuntata

Apeluri anterioare

Descarca Ghidurile Solicitantului

■ AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica

7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare

■ Alte documente