Marți, Mai 22, 2018
Marime font

Serviciile noastre vin in intampinarea dvs cu un plus de calitate si profesionalism. Spijinul nostru in vederea accesarii fondurilor europene si a celor guvernamentale consta in urmatoarele servicii:

·         Consultanta cu privire la existenta si disponibilitatea programelor de finantare pe diverse domenii de activitate;

·         Stabilirea eligibilitatii solicitantului;

·         Elaborarea documentatiei aferente proiectului propriu-zis, respectiv:

 - Studii de fezabilitate

 - Memorii justificative

  - Planuri de afaceri

  - Cereri de finantare

  - Studii si analize de piata

  - Strategii de marketing

  - Analiza cost-beneficiu

  - Anexe necesare

·         Intermediere in relatia cu banca in cazul necesitatii sprijinului bancar, a scrisorilor de confort;

·         Implementarea/Managementul proiectului, respectiv:

  - Fise de raspuns la scrisorile de solicitare a informatiilor suplimentare inaintate de catre Autoritatea de Management

  - Consultanta la semnarea contractului

  - Realizare procedura / dosar de achizitii

  - Intocmire cereri de plata

  - Solutii tehnice si financiare pe perioada derularii proiectului

 - Rapoarte intermediare si finale

Fondurile nerambursabile pot fi accesate de beneficiari din domenii de activitate variate. Exista surse de finantare nerambursabile pentru investitii  din sectoare cum ar fi: 

·         sectorul agricol si agroindustrial (ferme vegetale si animale, unitati de procesare, panificatie etc);

·         sectorul turistic (unitati de cazare si activitati de recreere);

·         microintreprinderi (unitati prestatoare de servicii: cabinete medicale, cabinete de proiectare, saloane; unitati de procesare: fabrici de procesare materiale plastice, metalice, lemnoase; unitati din domeniul reciclarii materialelor, etc);

·         IMM (unitati de productie, constructii);

·         Energie regenerabilă (microhidrocentrale, centrale eoliene, parcuri fotovoltaice etc);

·         Sectorul public (infrastructura publica, scoli, spitale, etc).